सुथार समाज संस्थान गुड़ामालानी की कार्यकारिणी

अध्यक्ष सवाराम जी चवला (काँधी की ढाणी)
उपाध्यक्ष मानाराम जी नईया (सिंधासवा)
छोगाराम जी लोढ़ा(अरटवा)
दुर्गाराम जी जोपिंग (उड़ासर)
मंत्री भंवराराम जी मांडण (भालीखाल)
कोषाध्यक्ष राणाराम जी रोप (पायला)
उप-कोषाध्यक्ष हनुमान जी जोपिंग (भालीखाल)
सलाहकार मानाराम जी नईया (सिंधासवा)
चिमाराम जी जोपिंग (भालीखाल)